Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2014

November 20 2014

carouselambrra
6829 96c5 420
5620 0df5 420
Reposted frompheebs pheebs viajointskurwysyn jointskurwysyn
carouselambrra
Nie jesteś ani zły, ani wspaniały. Ty jesteś Ty. Jeśli pozwolisz się wciągnąć w osądy otaczających Cię ludzi, to jednocześnie zjadasz owoce napięcia, nieprawości i lęku, gdyż jeśli dzisiaj nazywają Cię wspaniałym i żyjesz w zachwyceniu, to jutro nazwą Cię złym i wpadniesz w depresję.
— Anthony de Mello
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
carouselambrra
Wiesz, lubie zapalić czasami szluga, na te śmieszne 5 min zapomnieć o całym świecie i popatrzeć bez sensu przed siebie, chociażby na sąsiednie podwórko. Tak bez sensu, bez chęci powrotu.
carouselambrra
Z biegiem lat okazało się, iż człowiek jest silniejszy, będąc dzieckiem, niż gdy staje się dorosły.
— Piotr Sender - Bóg nosi dres
Reposted frompuella13 puella13 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Na świecie ma się do wyboru tylko samotność albo pospolitość.
— Arthur Schopenhauer (via life-my-paramour)
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
carouselambrra
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
carouselambrra
5743 d487 420

Edvard Munch in his studio

carouselambrra
Wolę raczej swoją wolność niż Twoją miłość. Jeśli masz do wyboru towarzystwo w więzieniu i samotny spacer na wolności, co wybierasz?
— Anthony de Mello
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via9minutowa 9minutowa
carouselambrra
Niektórzy mówią, że i tak nie mamy wpływu na to w kim się zakochujemy - to miłość wybiera nas. Zdarza się i tak, że oddajemy serce komuś, kto jest zupełnym zaprzeczeniem tego, czego - jak nam się wydawało - szukaliśmy w drugim człowieku.
— Alexandra Adornetto
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via9minutowa 9minutowa
carouselambrra
Miło jest czasem spędzić wieczór w łóżku, pod kocykiem, z rozmową, z dietą bez diety
— urodzinawprimaaprilis
Reposted fromznikajac znikajac via9minutowa 9minutowa
carouselambrra
Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to, co robią. Przez sytuacje.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
carouselambrra
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało. 
— Sylvia Plath – Szklany klosz
carouselambrra
0391 488b 420
Reposted fromtout tout via9minutowa 9minutowa
carouselambrra
carouselambrra
Niespełnione oczekiwania mają najbardziej gorzki smak w życiu.
— R. L. Watkins / niespełnienie czyiś oczekiwań czasem może smakować bardzo podobnie... ;/
Reposted frompensieve pensieve via9minutowa 9minutowa
carouselambrra
6388 46b2 420
Reposted fromjustMeee justMeee via9minutowa 9minutowa
carouselambrra
Nie mówiliśmy dużo, ale dużo między nami się działo.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl